652

Wykonanych przeglądów

296

Zadowolonych klientów

Przeglądy techniczne

Zgodnie przepisami (Dz. U. Nr 191 poz. 1596 oraz z 2003 r. Nr 178, poz. 1745), regały magazynowe podlegają okresowym przeglądom, przeprowadzanym przez wykwalifikowane osoby, przynajmniej raz w roku (PN-EN 15635), w razie konieczności przegląd może być wykonywany częściej. W trakcie kontroli eksperckiej sprawdzamy ogólny stanu technicznego regałów, ocena stabilności konstrukcji oraz zabezpieczeń m.in. sprawdzenie kompletności elementów montażowych. Po zakończeniu przygotujemy raport, zawierającego zalecenia, co do dalszej eksploatacji regałów jak i opracowujemy terminarz oraz zakres przeglądów.

przegląd techniczny regałów
przegląd techniczny regałów

Sprzedaż regałów

Zajmujemy się także sprzedażą regałów magazynowych. W ofercie posiadamy m.in:

  • regały magazynowe paletowe,
  • regały magazynowe półkowe,
  • podesty magazynowe,
  • antresole magazynowe

Skupujemy także używane regały. Jeśli posiadasz regały i planujesz je wymienić oferujemy współpracę w tym zakresie. Wykonamy kompleksowo demontaż starych regałów oraz montaż nowych.


Chcesz nawiązać wspołpracę?

Skontaktuj się z naszą firmą a odpowiemy na wszystkie pytania

Serwis regałów

Dzięki wieloletniemiu doświadczeniu możemy świadczyć usługi serwisu oraz wszelkiego rodzaju napraw na najwyższym poziomie. Pracujemy na częściach zamiennych klienta lub na jego życzenie dostarczamy wymagane elementy.

przegląd techniczny regałów
Montaż i demontaż

Korzystając z naszych kompleksowych usług, możecie Państwo zaoszczędzić czas i pieniądze.Nasza specjalizacja to montaż regałów magazynowych wysokiego składowania oraz demontaż regałów magazynowych.

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa

Wyszkolimy twoich pracowników tak aby zapewnić maksimum bezpieczeństwa pracy na magazynie. Z chęcia podzielimy się wiedzą i doświadzczeniem.

podstawy prawne regały

Podstawy prawne

Przepisy prawa na które można się powołać na etapie zapewniania bezpieczeństwa wynikającego ze stanu technicznego regałów.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socialnej

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 169.poz. 1650, ze zm.) w tym:

  • § 15 ust 1. Pomieszczenia pracy i ich wyposażenie powinny zapewniać pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
  • § 39. dotyczący oceny ryzyka zawodowego (również związanego z pracą w magazynie),
  • § 40 ust 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić systematyczne kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych oraz ustalić sposoby rejestracji nieprawidłowości i metody ich usuwania.
  • rozdział 4. Transport wewnętrzny i magazynowanie, a w szczególności § 69 ust 1. Regały powinny mieć odpowiednio wytrzymałą i stabilną konstrukcję oraz zabezpieczenia przed ich przewróceniem się.

Kodeks Pracy

  • art. 207. zobowiązujący pracodawcę do ochrony zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki,
  • art. .215. zobowiązujący pracodawcę do tego, aby stosowane maszyny i inne urządzenia techniczne zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w szczególności zabezpieczały pracownika przed urazami (...) oraz uwzględniały zasady ergonomii.

Skontaktuj się z nami

Adres

LAGER TECH

Polna 3b

55-330, Pisarzowice

Telefon

(+48) 798 876 098

Email

biuro@lagertech.pl

Formularz Kontaktowy